Privacyverklaring

 BIRCO hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben daarom zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat wij blijven voldoen aan de voorschriften voor gegevensbescherming.

Als u toegang krijgt tot onze servers worden om veiligheidsredenen gegevens opgeslagen, die mogelijk identificatie mogelijk maken (bijv. IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina’s). Het IP-adres wordt niet gebruikt voor het identificeren van de gebruiker en er worden geen direct persoonsgebonden profielen of identificeerbare gebruikersprofielen opgesteld. Wij behouden ons het recht voor van statistische analyse van geanonimiseerde gegevensbestanden.

Als u informatiemateriaal aanvraagt of u zich op de newsletter abonneert, vragen wij u om persoonlijke gegevens. Het is aan u om te besluiten of u deze gegevens opgeeft. Uw gegevens slaan wij dan uitsluitend op onze server op. De voorschriften op het gebied van gegevensbescherming worden gehandhaafd.

Uw persoonsgebonden informatie in het geval van bestellingen van de door ons aangeboden informatie gebruiken wij intern bij BIRCO en in samenwerking met de bedrijven die in onze opdracht brochures versturen. Doorgifte aan derden gebeurt niet zonder uw uitdrukkelijke instemming.

Geanonimiseerde websiteanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken uw websitegebruik te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden meestal overdragen aan server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die behoren tot de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt dan het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS gestuurd en pas daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw websitegebruik te analyseren, om rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten en om verdere diensten aan de exploitant van de website te verlenen die te maken hebben met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet volledig gebruik zal kunnen maken van alle functies waarover deze website beschikt. U kunt daarnaast voorkomen dat de cookie de aangemaakte gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) doorgeeft aan Google en kunt ook verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door via de volgende link tools.google.com/dlpage/gaoptout de beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren.

Meer informatie hierover vindt u op tools.google.com/dlpage/gaoptout resp. op www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen u erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code ‘gat._anonymizeIp();’ om geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogeheten IP-masking) te waarborgen.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Als je meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen, lees dan onze Privacyverklaring.

OK