Privacyverklaring

BIRCO hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben daarom zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat wij blijven voldoen aan de voorschriften voor gegevensbescherming.

Als u toegang krijgt tot onze servers worden om veiligheidsredenen gegevens opgeslagen, die mogelijk identificatie mogelijk maken (bijv. IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina’s). Het IP-adres wordt niet gebruikt voor het identificeren van de gebruiker en er worden geen direct persoonsgebonden profielen of identificeerbare gebruikersprofielen opgesteld. Wij behouden ons het recht voor van statistische analyse van geanonimiseerde gegevensbestanden.

Als u informatiemateriaal aanvraagt of u zich op de newsletter abonneert, vragen wij u om persoonlijke gegevens. Het is aan u om te besluiten of u deze gegevens opgeeft. Uw gegevens slaan wij dan uitsluitend op onze server op. De voorschriften op het gebied van gegevensbescherming worden gehandhaafd.

Uw persoonsgebonden informatie in het geval van bestellingen van de door ons aangeboden informatie gebruiken wij intern bij BIRCO en in samenwerking met de bedrijven die in onze opdracht brochures versturen. Doorgifte aan derden gebeurt niet zonder uw uitdrukkelijke instemming.

Cockie-instellingen bewerken

YouTube cookies

Deze website maakt gebruik van de YouTube-integratiefunctie voor de weergave en het afspelen van YouTube-video's. Wij gebruiken de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus, die volgens de aanbieder alleen de registratie van gebruikersinformatie in gang zet wanneer de video wordt afgespeeld. Wanneer de ingesloten video wordt afgespeeld, gebruikt Youtube cookies om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen.

Volgens Youtube worden deze cookies onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om misbruik te voorkomen.

Onafhankelijk van de weergave van de ingebedde video's wordt bij elk bezoek aan deze website een verbinding met het "DoubleClick"-netwerk van Google tot stand gebracht, waardoor andere gegevensverwerkingsprocessen in gang kunnen worden gezet zonder dat wij daarop enige invloed hebben.

Meer informatie over gegevensbescherming op YouTube is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. De verkregen gegevens worden gebruikt om onze website en reclamemaatregelen te optimaliseren. Google Analytics wordt aan ons verstrekt door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Google verwerkt de gegevens over het gebruik van de website namens ons en is contractueel verplicht maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen. Tijdens uw bezoek aan de website worden onder meer de volgende gegevens opgeslagen

  • Bekeken pagina's
  • Bestellingen, inclusief verkoop en bestelde producten
  • de vervulling van "website-doeleinden" (bv. contactverzoeken en inschrijvingen voor nieuwsbrieven)
  • Uw gedrag op pagina's (bijv. bezoektijd, klikken, scrollen)
  • Uw geschatte locatie (land en stad)
  • Uw IP-adres (in afgekorte vorm, zodat geen duidelijke toeschrijving mogelijk is)
  • Technische informatie zoals browser, internet service provider, eindapparaat en schermresolutie.
  • Herkomst van uw bezoek (d.w.z. via welke website of welk reclamemedium u bij ons terecht bent gekomen)

Persoonlijke gegevens zoals naam, adres of contactgegevens worden nooit doorgegeven aan Google Analytics. Deze gegevens worden overgebracht naar de servers van Google in de VS. Wij willen erop wijzen dat in de VS niet hetzelfde niveau van bescherming uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming kan worden gegarandeerd als in de EU. Google Analytics slaat cookies op in uw webbrowser gedurende een periode van twee jaar na uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID waarmee u bij toekomstige bezoeken aan de website kunt worden herkend. De geregistreerde gegevens worden samen met de willekeurig gegenereerde gebruikers-ID opgeslagen, waardoor het mogelijk is pseudonieme gebruikersprofielen te evalueren. Deze gebruikersgegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. De overige gegevens worden in geaggregeerde vorm voor onbepaalde tijd opgeslagen. Als u niet akkoord gaat met de verzameling, kunt u dit voorkomen door de eenmalige browser add-on te installeren om Google Analytics te deactiveren of door cookies te weigeren via onze cookie-instellingen dialoog.

Gebruik van video's (bv. YouTube, Vimeo).

Privacybeleid als gevolg van het gebruik van een YouTube-plugin

Deze website bevat ten minste één YouTube plug-in, die eigendom is van Google Inc, gevestigd in San Bruno/California, VS.

Wij gebruiken de No-Cookies functie van YouTube, d.w.z. wij hebben de verbeterde privacy geactiveerd, de video's zijn niet toegankelijk via youtube.com, maar via youtube-nocookie.com.

YouTube zorgt zelf voor deze functie en zorgt er dus voor dat YouTube in eerste instantie geen cookies op uw apparaat opslaat. Bij het oproepen van de betreffende pagina's worden echter het IP-adres en de andere in punt 4 genoemde gegevens doorgegeven, waardoor onder meer kan worden achterhaald welke internetpagina's u hebt bezocht. Deze informatie kan echter niet aan u worden toegeschreven als u permanent verbonden bent met YouTube of een andere Google-dienst wanneer u de pagina oproept.

Zodra u een ingesloten video begint af te spelen door erop te klikken, slaat YouTube alleen cookies op uw apparaat op via de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus, die geen persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten, tenzij u op dat moment bent ingelogd op een Google-service. Deze cookies kunnen worden voorkomen door de juiste browserinstellingen en -extensies.

Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland - Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacyschild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd