BIRCObehandeling | Afkorten en boren

Afkorten naar behoefte

De BIRCO fabrieksservice zorgt voor de gewenste afkortingen op maat van de verschillende gootelementen b.v. haaks of verstek. De betonnen delen worden tegelijk met de afdekkingen pasnauwkeurig afgezaagd zodat de goot op de bouwplaats sneller gelegd kan worden. Veelhoekig afgezaagde en gelegde gootstrengen zijn niet altijd alleen vereist wegens bepaalde bijzonderheden op de bouwplaats. Ze kunnen vooral aantrekkelijke optische accenten hebben. Pleinen en vlakken worden gestructureerd,
gevels en gebouwen krijgen meer lijn.

Buisaansluitingen naar behoefte

BIRCO-goten kunnen volgens de verstrekte tekeningen op de fabriek van horizontale of verticale boringen worden voorzien. De mogelijke aansluitingen hangen af van de verschillende breedtes en lopen standaard van DN 70 tot DN 300. Andere buistypen, b.v. buisaansluitingen met PEHD-moffen, krijgt u op aanvraag. Bovendien levert BIRCO desgewenst ook gebruiksklare buisaansluitingen en slibemmers voor goten met verticale boring.

  • Afzagen in verstek met afdekking en volgens verstrekte gegevens
  • Standaardboring DN 70 – 300
  • Goten haaks afkorten compleet met afdekking