BIRCOproject | Adviezen i.v.m. waterhuishoudingswet

BIRCO adviseert u over milieukwesties. Veel van onze producten zijn door het DIBt (Duitse Instituut voor bouwtechniek) in Berlijn voor de bouw goedgekeurd. Ze voldoen dus aan de strengste normen en eisen om in gebieden met watervervuilende stoffen te worden ingezet. Dat beschermt het milieu en geeft u als planners van het begin af aan bevestigde zekerheid.

  • Hydraulische berekeningen
  • Legplannen op CAD-techniek
  • Complete stuklijsten
  • Advies i.v.m. waterhuishoudingwet