BIRCOproject |Ter plaatse op de bouwplaats

Van de planning tot de realisering

De experts in het BIRCO-team begeleiden een bouwproject van de eerste planning tot de definitieve uitvoering.

We beginnen ermee de toewijzing van het terrein en de keuze van het optimale afwateringssysteem met u te bespreken. We beantwoorden vragen over het af te wateren oppervlak, de afvoerwaarde, de verval-, en hoogtesituatie, neerslagwaarde, toe- en afvoeren en de mogelijkheden van natuurlijke infiltratie. BIRCO levert u alle nodige materialen die voor de berekening en het bestek nodig zijn en maakt met u de concrete plannen.

Projectgebonden afkorten en bijzondere oplossingen zijn voor ons even vanzelfsprekend als de begeleiding ter plaatse om problemen of veranderingen meteen op te lossen.

Alle gootsystemen van BIRCO zijn steeds zo individueel als de speciale taak die ze moeten vervullen.