Champs de compétence environnement

Milieu

Competentie feld Milieu

Juist op industrieterreinen heb je op allerlei plaatsen behalve met neerslag ook te maken met vloeistoffen die het grondwater en het milieu kunnen vervuilen. Verantwoordelijk handelen en bekwame planning hebben hier van het begin af aan de hoogste prioriteit. Een op technische knowhow en kwaliteit gerichte partner is dan onmisbaar. Op dat complexe gebied vertrouw ik volledig op BIRCO.

Lijngoten, zinkputten, afsluitzinkputten, puntafwatering voor de bescherming van het milieu

 BIRCO heeft een portefeuille met combineerbare producten voor behandeling, retentie en drainage, om zo tegemoet te kunnen komen aan de eisen die binnen de moderne ruimtelijke ordening worden gesteld ten aanzien van verzegeling en zware regenval. Ook voor het afvoeren van licht en sterk agressieve vloeistoffen in milieugevoelige gebieden of bij voorzieningen voor opslag, afvullen en overslag heeft BIRCO een afwateringsconcept ontwikkeld dat is goedgekeurd op grond van de Duitse wet op de waterhuishouding, waarbij goten, zinkputten, puntafwateringen en speciaal toegepaste accessoires voor voldoende veiligheidsreserves zorgen.

BIRCOpur®

BIRCOpur®

Een uitgekiend, modulair filtersysteem in een lijngoot verwijdert slijtage-, verbrandings-, en erosiestoffen uit regenwater.

BIRCOprotect lijngoten

BIRCOprotect lijngoten

Bij tankstations, bezink- en composteringsinstallaties kunnen naast watervervuilende stoffen vooral chemisch lichtagressieve stoffen voorkomen.

BIRCOsolid® Roostergoten

BIRCOsolid® Roostergoten

Voor de afwatering van vlakken met extreme dynamische horizontale krachten. Resistent tegen licht agressieve stoffen.

BIRCOsolid® Spleetgoten Pfuhler systeem Z type K

BIRCOsolid® Spleetgoten Pfuhler systeem Z type K

Voor de afwatering van vlakken met extreme dynamische horizontale krachten d.m.v. verholen goten. Resistent tegen licht agressieve stoffen.

BIRCOdicht

BIRCOdicht

BIRCOdicht draingoten garanderen hoge opvangvolumes en snelle afwatering bij blijvende resistentie, ook tegen zeer agressieve stoffen.

BIRCOdicht puntafwatering

BIRCOdicht puntafwatering

Voor het verzamelen en tegenhouden van agressieve stoffen. Als puntafwatering en voor aansluiting op een lijnafwatering.

BIRCOeasyclean

BIRCOeasyclean

Voor het eenvoudig reinigen van afwateringsgoten in combinatie met een hogedrukreiniger van Kärcher − zonder dat de gootafdekkingen hoeven te worden verwijderd

DIN EN 1433

DIN EN 1433

DIN EN 1433

Belastingsklassen voor lijngoten en roosters.

verder...
Materialen

Materialen

BIRCO zorgt hier met hoogwaardige bouwmaterialen voor de noodzakelijle veiligheid en lange levensduur.

verder...
Hulpmiddelen voor plaatsing

Hulpmiddelen voor plaatsing

Bij het plaatsen van BIRCOgoten bewijzen de plaatsingshulpmiddelen waardevolle diensten.

verder...
WHW-vergunning

WHW-vergunning

Hier vindt u de certificaten voor de WHW-vergunningen.

verder...
WHW-gekeurd

WHW-gekeurd

Voor de veilige afvoer van agressieve stoffen.

verder...