Zwaar verkeer

Zwaar verkeer

Toepassingsgebied: Zwaar verkeer

Terreinen met een intensieve verkeersbelasting stellen hoge eisen aan materiaal, wegdek en afwatering. Het gaat vaak om verschillende soorten wegdek, wisselende verkeersdichtheden en milieuvoorschriften. Dan is het al in de planningsfase onontbeerlijk om een bekwame partner zoals Birco te hebben, die ook voor de lange termijn kwaliteit levert en uw partner wil blijven.

Afwateringsgoten, zinkputten en puntafwatering voor terreinen met een intensieve verkeersbelasting

Afwateringsgoten voor terreinen die intensief bereden worden. BIRCO afvoergoten worden vervaardigd van hoogwaardig gewapend beton en blijven zelfs bij extreme belastingen stabiel en betrouwbaar. Zij leveren voortreffelijke hydraulische prestaties van een constante kwaliteit.

BIRCOsir®

BIRCOsir®

Voor lijnafwatering van terreinen met zwaar verkeer, ook bij projecten waaraan hoge architectonische eisen worden gesteld.

BIRCOsir® puntafwatering

BIRCOsir® puntafwatering

Voor de puntafwatering van terreinen en pleinen eist u de beste afvoercapaciteit eneen hoge belastingsveiligheid.

BIRCOsir® spoorwegafwatering

BIRCOsir® spoorwegafwatering

Voor de afwatering van spoorweginstallaties in het openbare en industriële verkeer.

BIRCOcanal®

BIRCOcanal®

Distributiegoot voor het veilig leggen van leidingen en buizen in frequent bereden en zwaar belaste industrie- en openbare terreinen.

BIRCOmassiv

BIRCOmassiv

Voor lijnafwatering in gebieden met hoge dynamische horizontale krachten en met zwaar verkeer.

DIN EN 1433

DIN EN 1433

DIN EN 1433

Belastingsklassen voor lijngoten en roosters.

verder...
Hulpmiddelen voor plaatsing

Hulpmiddelen voor plaatsing

Bij het plaatsen van BIRCO lijngoten bewijzen de hulpmiddelen voor plaatsing waardevolle diensten.

verder...
Materialen

Materialen

BIRCO zorgt door het gebruik van hoogwaardige bouwmaterialen voor de noodzakelijle veiligheid en lange levensduur.

verder...